İşyeri Güvenliği Uzmanları, bir işyerinde çalışan kişiler için tehlike oluşturabilecek tüm durumları tespit etmekle, bu durumları yetkili mevkilere bildirmekle ve herhangi bir kazaya karşı bu durumları engelleyici sistemler geliştirmekle yükümlü olan kişilerdir. Geliştirdiği sistemleri sürekli denetleyerek başka sorunların da ortaya çıkmasını engelleyen İşyeri Güvenliği Uzmanları, yasal mevzuatlar gereğince pek çok işyerinde hâlihazırda yer almak zorundadır.

İşyeri Güvenliği Uzmanlarının, iki yıl süreli eğitim veren meslek yüksekokullarında İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları veya üniversitelerin 4 yıllık eğitime sahip olan Mühendislik veya Fen Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Bu alanlardan mezun olan kişilerin İşyeri Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilmeleri için de İş Güvenliği Yetki Belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

İnşaat şantiyeleri, kimya sanayileri, fabrika üretim alanları, yüksekte çalışma alanları gibi birbirinden farklı tehlikeler barındıran işyerlerinin sektör alanlarına bağlı olarak farklı niteliklerdeki İşyeri Güvenliği Uzmanları, yasal prosedürlerin belirledikleri şartlarda hizmet verebilmektedir.

Hangi İşyeri Güvenliği Uzmanı Hangi Alanda Çalışmaktadır?

İşyeri Güvenliği Uzmanları yukarıda sıralanan eğitim alanlarından başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra bu meslek alanında hizmet verebilmeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği kurslarına giderek, bu kurslarda istenilen başarı şartını yakalamaları gerekmektedir. Kursları başarılı olarak tamamlayan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ilgili sınavlara girerek, bu sınavlarda baraj puanını geçmesi taktirde C Sınıfı İşyeri Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanmaktadır.

C Sınıfı İşyeri Güvenliği uzmanı, bu alanda 4 yıl aktif olarak hizmet vererek uzmanlığını gerçekleştirdikten sonra tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ilgili sınava girmeye hak kazanmaktadır. Bu sınavda da başarı gösteren kişilere B Sınıfı İşyeri Güvenliği Uzmanı unvanı verilmektedir.

B Sınıfı İşyeri Güvenliği Uzmanı, aktif olarak 3 yıl daha çalıştıktan sonra A Sınıfına yükselebilmek amacıyla yeni bir sınava girmeye hak kazanmaktadır. Bu sınavda da başarılı olan adaylar A Sınıfı unvanı ile her sektördeki İşyeri Güvenliği Uzmanı olarak çalışma imkanına sahip olmaktadır.

 • A Sınıfı Uzmanlar: Çok yüksek riske sahip işyerlerinde,
 • B Sınıfı Uzmanlar: Orta risk düzeyine sahip işyerlerinde ve
 • C Sınıfı Uzmanlar: Düşük risk teşkil eden işyerlerinde çalışmakla yükümlüdür.

Hangi Uzmanlar Kişi Başına Ne Kadar Süre Çalışmaktadır?

İşyeri Güvenliği Uzmanları yasal prosedürlere göre belirlenmiş temel maddeler doğrultusunda işyerinin mevcut risk durumuna göre farklı zaman dilimlerinde hizmet vermektedir. Örneğin yüksek riskli olarak sınıflandırılan işyerleri ile düşük riskli olarak sınıflandırılan işyerlerinde bulunan İşyeri Güvenliği Uzmanları aynı süre zarfında çalışmamaktadır.

 • A Sınıfı İşyeri Güvenlik Uzmanı: İşyerinde çalışan her kişi başına 40 dakika,
 • B Sınıfı İşyeri Güvenlik Uzmanı: İşyerinde çalışan her kişi başına 20 dakika,
 • C Sınıfı İşyeri Güvenlik Uzmanı: İşyerinde çalışan her kişi başına 10 dakika olarak belirlenmiştir.

İşyerinde Çalışan Kişi Sayısına Göre Kaç İşyeri Güvenliği Uzmanı Bulundurulmalıdır?

Yüksek riskli işyerlerinde, birbirinden farklı pek çok tehlike peş peşe yaşanılabileceği gibi çalışanların analizleri de titizlikle yapılmalıdır. Ancak düşük riskli iş yerlerinde tehlike durumlarının oldukça sınırlı olmasından dolayı çok fazla İşyeri Uzmanına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yasal mevzuatlarda bu konulara açıklık getirebilmek amacıyla şu şekilde bir düzenleme gerçekleştirmiştir.

İşyeri risk durumuna bağlı olarak;

 • Yüksek riskli işyerlerinde çalışan her 250 kişi başına 1 İşyeri Güvenliği Uzmanı,
 • Orta riskli işyerlerinde çalışan her 500 kişi başına 1 İşyeri Güvenliği Uzmanı,
 • Düşük riskli işyerlerinde çalışan her 1000 kişi başına 1 İşyeri Güvenliği Uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

İşyeri Güvenliği Uzmanları Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hangi risk grubunda hizmet verdiğinden bağımsız olarak tüm İşyeri Güvenliği Uzmanlarının yerine getirmeleri gereken sorumluluklar şu şekilde listelenebilmektedir:

 • İşyerinde çalışan işçilerin sağlıkları ve güvenlikleri üzerine herhangi bir tehlike oluşturabilecek faaliyetleri geçici süreliğine durdurmak ve bu faaliyetleri işyeri yetkilisine bildirmektir. İşyeri yetkilisi ile tehlike oluşturabilecek bu faaliyete dair bir çözüm yolu oluşturulmalı, eğer işyeri yetkilisi çözüm yolunun uygulanmasına engel oluyorsa bu durum ilgili bakanlığa raporlanmalıdır.
 • Daha önceki süreçlerde işyerlerinde oluşmuş olan kazaların nedenlerini analiz ettikten sonra, şimdi veya gelecekte bu tür olayların engellenmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmelidir.
 • Çalışanların, çalışma koşullarına bağlı olarak (Yüksekte çalışma, çok sıcak veya çok soğuk sahalarda çalışma vb.) yasalarla belirlenen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) elemanlarını kullanmalarını sağlamalıdır.
 • İşyerlerinde kullanılan makine, eleman, malzeme ve teçhizatın bakım periyotlarını, kullanım talimatlarını ve bu parçaların herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacaklarına dair gerekli analizleri gerçekleştirerek gerekli önlemleri almalıdır.
 • İşyerlerinin gürültü, hava kirliliği veya hijyen kuralları gibi temel sağlık şartlarını sağlamaması ya da bu sağlık koşullarının ihmal edilmesi durumunda gerekli uyarıları yaparak önlemler geliştirmeleri gerekmektedir.
 • Özellikle toksik ve zehirleyici maddelerin bulunduğu çalışma alanlarında gerekli numuneleri alarak, ürünler hakkında analizler yaptırması gerekmektedir.
 • Yangın gibi ani ve acil durumlarda gerçekleştirilecek olan prosedürleri belirlemeli ve bu konu üzerinde çalışanları bilgilendirmelidir.
 • Sağlık ve güvenlik konularında çalışanlara ve işyeri yetkililerine belirli periyotlarda gerekli eğitim programları düzenlemelidir.

Güvenilir ve Kaliteli Eğitimlerle Yetiştirilmiş İşyeri Güvenliği Uzmanı Hizmeti İçin: UMUT Çevre ve İş Güvenliği Eğitim Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. 

Firmamız olarak hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren hizmet temellerimizi çalışan sağlığının korunması olarak belirlemiş olup bu alanda kalite ve niteliğe önem vererek güvenilir hizmetler sağlamaktayız. Etik değerleri her zaman ön planda tutan yaklaşımlarımız sayesinde çalışma hayatının mihenk taşını oluşturan İşyeri Güvenliği Uzmanları hizmetimiz ile her sektörde güvenilir çalışma alanları oluşturmaya çalışmaktayız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir